Četrtek, 08 December 2022, 06:55

OPOZORILO! Naša spletna aplikacija uporablja piškotke.

Sprejmi

Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več

Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Sprejmi).

00386/5/627-9150
00386/5/627-4091
Župančičeva ulica 18
6000 Koper - Capodistria

Lettera alla Presidente Klakočar Zupančič

Podobne novice

Nr. prot./ Opr. št.: 03.03/2022-345

Capodistria/ Koper, 20. 9. 2022

Camera dei deputati / Državni Zbor Presidente / Predsednica, mag. Urška Klakočar Zupančič

Via Šubič / Šubičeva ulica 4 1000 Lubiana / Ljubljana

Oggetto / Zadeva: reazione al discorso / odziv na govor

Gentilissima Presidente Klakočar Zupančič,

permetta ai sottoscritti, il professor Alberto Scheriani e il dottor Felice Žiža di esprimere, in qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana e di deputato alla Camera di Stato slovena, il nostro disappunto per il discorso da Lei pronunciato nel corso della celebrazione del settantacinquesimo anniversario del Ritorno del Litorale alla Madrepatria, tenutasi il 14 settembre all’Auditorio di Portorose. Il nostro rammarico deriva da numerose inesattezze storiche che hanno accompagnato il Suo discorso. Supponiamo che la Sua presa di posizione unilaterale per le sofferenze e le tragedie di una sola popolazione, quella slovena, subite durante il regime totalitario del secolo scorso, sia dovuta a dei fraintendimenti. Gli orrori del ventennio nero che hanno caratterizzato la nostra storia comune sono stati condannati da tutti gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Tuttavia, nel Suo discorso ha dimenticato di menzionare quanto sofferto nel dopoguerra dalla popolazione autoctona: la nazionalizzazione forzata delle proprietà, le foibe, la scomparsa di persone e l’esodo forzato di oltre 250.000 persone dalle terre istriane. Terre che, vista l’urbanizzazione nei secoli, l’architettura dominante e le tombe presenti nei cimiteri, sono sempre state multietniche e multiculturali. Non si può nemmeno ignorare la marcata prevalenza numerica di popolazione di lingua istroveneta e italiana. Persone che in gran parte si sono viste costrette a lasciare le proprie case, le proprie terre, le proprie aziende, tutti i loro averi. Le loro proprietà sono state poi nazionalizzate dal governo del tempo, in particolare dal febbraio 1947 fino alla firma del Memorandum di Londra del 1954 e che ha dato inizio ad un regime altrettanto condannabile e condannato dall’Europa stessa. Ed è proprio per porre fine a queste manifestazioni estremistiche e nazionalistiche unilaterali, ma soprattutto per rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Slovenia e l'Italia, che il Presidente Borut Pahor ed il Presidente Sergio Mattarella hanno deciso di intraprendere la via della riconciliazione, omaggiando le vittime di entrambe le dittature. Riteniamo che sia superfluo ribadire l'entità delle brutali sofferenze causate da entrambi i regimi totalitari. L'integrazione, la tolleranza, la solidarietà e l'umanità che accompagnano gli assetti democratici dell'Europa di oggi non lasciano spazio al revisionismo storico, per quanto involontario. Il deputato Žiža e il Presidente Scheriani hanno una posizione ferma relativa a quanto dovrebbe aspirare ogni politico, e cioè alla creazione, nella società, di condizioni che non alimentino l’odio ma che permettano, invece, di dar vita a un futuro comune.

Cordiali saluti,

Presidente del Consiglio della CAN Costiera   e  Deputato alla Camera di Stato                                                  

Prof. Alberto Scheriani                                               dott. Felice Žiža

da inviare: - al Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor

- al Presidente del Governo, dr. Robert Golob

- al Presidente del Consiglio di Stato, Alojz Kovšca

- al Tutore civico, Peter Svetina

 

Spoštovana Predsednica Klakočar Zupančič, dovolite, da kot predsednik Sveta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, prof. Alberto Scheriani in kot poslanec v Državnem Zboru, dr. Felice Žiža, izraziva razočaranje nad govorom, ki ste ga izrekli na Državni proslavi ob 75. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini dne 14. septembra v portoroškem Avditoriju. Razočaranje izhaja iz številnih zgodovinski netočnosti, ki so vseskozi spremljale govor. Domnevava, da je predstavljeno enostransko stališče glede trpljenja in tragedije v času totalitarnega režima iz prejšnjega stoletja enega samega naroda, in sicer slovenskega, posledica napačnega razumevanja. Grozovitosti črnega obdobja naše skupne zgodovine so obsodili vsi pripadniki italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. A vendarle, pozabili ste omeniti trpljenje avtohtonega prebivalstva v povojnih letih: prisilna nacionalizacija premoženja, fojbe, izginotje prebivalcev in prisilna izselitev več kot 250.000 ljudi iz istrskega ozemlja. Glede na očiten proces urbanizacije, prevladujočo arhitekturo in grobove na pokopališčih so bila omenjena ozemlja vseskozi multietnična in multikulturna. Nikakor pa ne gre zanemariti izrazito (številčno) prevlado istrobeneškega in italijansko govorečega prebivalstva. Pripadniki slednjega so bili primorani zapustiti svoj dom, svoja zemljišča, podjetja, svoje celotno imetje. Njihovo premoženje je tedanja vlada nato nacionalizirala, zlasti v času od februarja leta 1947 do podpisa londonskega sporazuma leta 1954, s čimer se je tudi pričelo obdobje totalitarnega režima, ki je bilo prav tako grajanja vredno in predmet obsodbe s strani celotne demokratične Evrope. Natanko z namenom, da bi se skrajna nacionalistična gibanja vselej zatrla, predvsem pa zaradi krepitve prijateljstva in sodelovanja med republikama Slovenije in Italije, sta se predsednik Pahor in predsednik Mattarella odločila stopiti na pot sprave in si segla v roke s simboličnim poklonom žrtvam obeh sistemov. Meniva, da je povsem odveč zapravljati besede glede obsežnosti okrutnega trpljenja, ki sta ga povzročila oba totalitarna režima. Integracija, strpnost, solidarnost in humanost, ki spremljajo demokratične ureditve v današnji Evropi, ne puščajo prostora zgodovinskemu revizionizmu, četudi nehotenemu. Poslanec dr. Žiža in Predsednik prof. Scheriani zavzemava trdno stališče glede prizadevanja, ki bi ga moral imeti vsak politik, to je ustvarjanje takih pogojev v družbi, ki ne podpihujejo sovraštva, temveč dopuščajo ustvarjanje skupne prihodnosti.

S prijaznimi pozdravi, Predsednik Sveta OSSIN Prof. Alberto Scheriani in Poslanec v DZ Dr. Felice Žiža

 

Segue il collegamento al discorso ufficiale della Presidente del Parlamento

 

. https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/is/sporocilaZaJavnost/govori/govor/92bde947-881d-423f-a055-a087abffe450/!ut/p/z1/rVHLbsIwEPyVXnIM3jjk1VtCW95UhELAlyohTmJE4hDcUPj6mlathFQelboHr-yd2Z31IILmiBRhzdJQMF6Ea3lfEPPVG_lGt9_WwPYtDcZ6d2QOOpqGzSYKTgFt38Iw9gb9WaeFdehqiMhyz-m7vWMZdK8F44eXZ_PR8TV4-uZfAJBb5v_w29g3JB97wwnoMMFw23w4E-5V_gwRRMoli9HCwVFMnaal2rYWq02sJ2oIhiEP2wqjJKFNA47oZSFKkaFFfLiL-fItp4XYKpDTmK2YAjw-sFrmlNe8kvmmrsE1m8jlJXuIpGsefRnuFpFup4hUNKEVrRpvlXzOhCi39woosNvtGinn6Zo2mFDgN0bGtwLNT4BoISVaZyVONRTUjO7QtOBVLnVM_vivnc8lLn-CVIqrYWsolZahyFRWJBzNb2ovqWy12RBX2scLQd_lfv_oX5lPZeS2vldJtNcP3khtB_bW_QCd7FMG/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#

Najbolj brane

Podobne novice

Drugo

Zadnje novice

Info-libro

Podobne novice